Kontakter

Du får gärna kontakta oss om du har frågor och funderingar.
E-post: bettans_fack@allt1.se       tel. 073 – 0605599

Kerstin Brydevall  070 – 634 4168 ordf.

Eva Björk   073 – 040 34 15          eva@abjork.se

Carin Gulin  060-56 26 64              070-691 45 16   k.gulin@telia.com