Föreningen

Njurunda Slöjdförening
Drivs som en ideell förening och har som huvudsaklig målsättning att värna om slöjd- och hantverksintresset.

  • Att i första hand tillvarata, utveckla och tillämpa vävteknik.
  • Att sprida kunskap och inspirera till att vävteknikens alla moment hålls levande och att nya idéer och innovationer inom området prövas och ges utrymme.
  • Att värna om en positiv och skapande atmosfär, där
  • Kunskapsutbyte och stimulerande samvaro ska ge medlemmarna ett forum att   utöva och utveckla väv- och slöjdintresset.
  • Verksamheten drivs av en styrelse.
  • Genom medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök, samarbete med övriga föreningar, deltagande i lokala arrangemang och lyhördhet för medlemmarnas önskemål hoppas vi kunna nå fram till föreningens målsättning.

Bakgrund
Som en följd av att Sundsvalls gymnasieskolas vävutbildning upphörde bildades Njurunda Slöjdförening. Skolans vävstolar, utbildningsmaterial och övriga inventarier inköptes och verksamhet startade 1988. Verksamheten koncentrerades till att i huvudsak omfatta vävning då ett stort intresse visats och lokal, utrustning och lärarresurs fanns tillgängligt. Styrelsen är dock öppen för en utvidgning av verksamheten till andra typer av slöjd, hantverk, konst. Förutsatt att resurser, lokaler och engagemang går att ordna.

Styrelsemedlemmarna har som huvudsaklig uppgift att bemanna vävstugan, tillse att garnförråd och övrigt material finns tillgängligt, organisera uppsättning av vävar.
Bidra till att föreningens lotteri kan genomföras. Vara en länk till övriga medlemmar och i övrigt tillvarata medlemmarnas önskemål och idéer om föreningens verksamhet.
Vi som bemannar vävstugan ser fram emot ditt besök.


Lola, Kerstin, Linnéa


Monica och Katrin administrerar utskick.

Medlemmar och styrelse
Medlemsantalet är 110 medlemmar.
Medlemsavgiften 250 kronor/år   from 2024

Föreningens bankgironummer:   5645-2725

Vid årsmötet 2022, valdes följande medlemmar som styrelsemedlemmar
Ordförande: Annhild Backlund

Sekreterare: Carin Gulin
Kassör:
Eivor Norell
Övriga ledamöter:
Eva Björk, Margareta Wahlberg, Eva Nordin, Kerstin Söderman, Anita Forsberg
Ingrid Sundin, Elisabeth Zetterberg, Kerstin Brydevall

Lotteriansvarig:
Annhild Backlund

 

 

Annhild Backlund                  070-684 50 57                  annhild06031001@bahnhof.se

Eivor Norell                             070-347  76 30            eivor.norell@gmail.com

Carin Gulin                              070-691 45 16                       k.gulin@telia.com

Hemsida: vavstugannjurunda.se

admin.: bettans_fack@allt1.se